Tekstil Teknolojileri Alanı

Alanlarımız 4

  • Organize Sanayi Bölgesi Gürlek Honaz / DENİZLİ
  • +90 258 269 22 85
  • info@dostek.com

Tekstil Teknolojileri Alanı

Ülkemizde Tekstil Teknolojisi, ana ve yan sanayileri ile birlikte ülke ekonomisine istihdam düzeyinde önemli katkılar sağlamaktadır. Son yıllarda gelişen teknolojilerle birlikte Tekstil Teknolojisi alanında çok hızlı ve önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bu gelişmeler ile ülke olarak dünya çapında Tekstil Teknolojisi alanındaki yerimizi korumaktayız.

     Tekstil Teknolojisi alanıyla ilgili; endüstriyel dokuma, endüstriyel örme ve terbiye teknolojileri dallarında çerçeve öğretim programları hazırlanmıştır. Bu dalların öğretim programlarının hazırlanarak uygulamaya konması sektörün eğitimli eleman ihtiyacının karşılanması açısından önemli bir girişim olacağı düşünülmektedir.

     Avrupa Birliği ile uyum çalışmalarını yürüten ülkemizin tekstil endüstrisinde de bu uyumu sağlayabilmesi ve dünya pazarlarındaki rekabet gücümüzün artması için kaliteli ürün elde etmek amacıyla, yetişmiş ara teknik elemana ihtiyaç vardır.

     Gelişmekte olan ülkemizde hayati önem taşıyan tekstil endüstrisinin uluslararası rekabet ortamında yerimizi koruyabilmemiz için önemli bir yeri vardır.Emek,yoğun bir sektör olduğu ve bu nedenle göz ardı edilemeyeceği unutulmamalıdır.

Tekstil Teknolojisi Alanımız şu an okulda 3 dalda eğitim vermektedir.
Bu dallar:
Terbiye Teknolojileri
Endüstriyel Dokuma