Bilişim Teknolojileri Alanı

Alanlarımız 4

  • Organize Sanayi Bölgesi Gürlek Honaz / DENİZLİ
  • +90 258 269 22 85
  • info@dostek.com.tr

Bilişim Teknolojileri Alanı

Bilişim Teknolojileri sektörü, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeniyle sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu özellikleri nedeniyle bilişim teknolojileri sektörü, stratejik bir sanayi olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmekte ve bu sektör için devletler tarafından özel planlamalar yapılmaktadır. Özellikle hızla küreselleşmekte olan bu sektörde rekabet büyük yoğunluk kazanmaktadır. 
Bilişim Teknolojileri Alanının Dalları:
·         Bilgisayar Teknik Servisi
·         Web Programcılığı
·         Veri Tabanı Programcılığı
·         Ağ İşletmenliği
 
BİLGİSAYAR TEKNİK SERVİSİ
Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, bakım ve arıza giderme işlemleri ve bilgisayar ile kontrol edilebilen sistemler kurmaya sahip nitelikli kişidir.

Görevleri 

1.       İş organizasyonu yapmak.
2.       Analiz yapmak.
3.       İhtiyaçları değerlendirmek.
4.       Hataları tespit etmek.
5.       Algoritma yapmak.
6.       Arıza gidermek.
7.       Devre tasarımı yapmak.
8.       Devreyi gerçekleştirmek.
9.       İhtiyaç olursa bilgisayar ile kontrol edilebilen projeler geliştirmek.
10.    Tamamlanan projenin testini gerçekleştirmek.
11.    Meslekî gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek.

Meslek Elemanında Aranan Özellikler 

1.       El ve güç aletlerini güvenli kullanma yeteneğine sahip,
2.       Yabancı dil bilen,
3.       Ekip içinde çalışabilen,
4.       Sistemli düşünebilen,
5.       Matematikle ilgili konularda başarılı,
6.       Kendini yenileyebilen,
7.       Araştırmacı,
8.       Hassas çalışma tekniklerini kullanabilen,
9.       Sabırlı ve dikkatli,
10.    Bilgisayar ile anlaşabilme ve kontrol edilebilme özelliklerine sahip devreleri araştırabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahip kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Ortamı Ve Koşulları

Teknik servis (bilgisayar toplanan) ortamında, Elektronik devre yapımını gerçekleştirebileceği atölye ortamında çalışır. El aletlerini çok kullanır. Çalışırken diğer meslektaşlarıyla ve iş sahipleriyle etkileşim hâlindedir. İş çoğunlukla ayakta yürütülür, ortam biraz da olsa hareketlidir. Meslekteki hastalık riskleri, bilgisayar teknik servis elemanları ayakta çok fazla vakit geçirirler. Bu nedenle vücut yorgunlukları fazla olur. Elektronik devreleri gerçekleştirirken baskı devre yapımında ortaya çıkan gaza karşı dikkatli olmak gerekir. Lehimleme yaparken yanma riskine karşı dikkatli olmaları gerekir.

İş Bulma İmkanları
Bilgisayar toplama ve satış işlemi yapan firmalarda, bünyesinde bilgisayar bulunduran iş yerleri, şirketlerde, özel sektöre ait firmalarda çalışabilirler. Ayrıca kendilerine ait özel iş yerleri de açabilirler. 
Eğitim ve Kariyer İmkanları
Bu alan mezunları; meslek yüksek okullarının Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eğitim veya Açık Öğretim), Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Örgün veya Uzaktan Eğitim), Bilişim Yönetim, e-Ticaret ve Masaüstü Yayıncılık ön lisans programlarına sınavsız geçiş yapabilirler. 

VERİTABANI PROGRAMCILIĞI

Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, veri tabanı ve programlama dilinin kurulumu, veri tabanının oluşturulması ve yönetimi, yazılım geliştirme, hata giderme, bakım ve yedek almaya sahip nitelikli kişidir.
Görevleri 
1.       İş organizasyonu yapmak.
2.       Analiz yapmak.
3.       İhtiyaçları değerlendirmek.
4.       Algoritma yapmak.
5.       Veri Tabanına ait tabloları tasarlamak.
6.       Veri Tabanına ait tabloları program üzerinde oluşturmak.
7.       Veri Tabanına ait arayüz ortamını geliştirmek.
8.       Tamamlanan projenin testini gerçekleştirmek.
9.       Meslekî gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek.

Meslek Elemanında Aranan Özellikler 

1.       Tasarım ve görsel yeterliliğine sahip,
2.       Yabancı dil bilen,
3.       Ekip içinde çalışabilen,
4.       Sistemli düşünebilen,
5.       Matematikle ilgili konularda başarılı,
6.       Kendini yenileyebilen,
7.       Araştırmacı,
8.       İyi derecede tanımlama yeteneğine sahip,
9.       Sabırlı ve dikkatli,
10.    Verilerin saklanması için yapılması gereken işlemleri bilgisayar diline aktarabilen kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Ortamı Ve Koşulları

Büro ortamında çalışır ve genellikle programlama ve görsel unsurlarla uğraşır. Çalışırken diğer meslektaşlarıyla ve iş sahipleriyle etkileşim hâlindedir. İş oturarak yürütülür, ortam genellikle sessizdir. Meslekteki hastalık riskleri; bilgisayar çalışanlarının görmeye yönelik sorunlarının başında göz sulanması, gözlerde tahriş ve batma, göz yorgunluğu, mavi ve çift görme gelmektedir. Bilgisayarda çalışanların başlıca şikâyetlerini boyun, omuz, el, kol, ayak ve sırt bölgelerinde yorgunluğa bağlı rahatsızlıklar meydana getirir. Bu tür rahatsızlıklar eklem ve kas hastalıkları oluşturur. 

İş Bulma İmkanları

Kamu kuruluşları, bankalar ile özel sektöre ait firmalarda çalışabilirler. Ayrıca kendilerine ait özel iş yerleri de açabilirler. 
Eğitim ve Kariyer İmkanları
Bu alan mezunları; meslek yüksek okullarının Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eğitim veya Açık Öğretim), Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Örgün veya Uzaktan Eğitim), Bilişim Yönetim, e-Ticaret ve Masaüstü Yayıncılık ön lisans programlarına sınavsız geçiş yapabilirler. 

WEB PROGRAMCILIĞI
Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım olarak kurulumu bilgilerinin yanında, web sayfası tasarımına ve programlama dilleri yardımıyla etkileşimli web uygulamaları hazırlayan nitelikli kişidir.
Görevleri 
1.       İş organizasyonu yapmak.
2.       Analiz yapmak.
3.       İhtiyaçları değerlendirmek.
4.       Algoritma yapmak.
5.       Web sitesinin görsel tasarımını yapmak.
6.       Tasarlanan sitenin yerel yayınını yaparak test etmek.
7.       Meslekî gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek.

Meslek Elemanında Aranan Özellikler
 
1.       Tasarım ve görsel yeterliliğine sahip,
2.       Yabancı dil bilen,
3.       Ekip içinde çalışabilen,
4.       Sistemli düşünebilen,
5.       Matematikle ilgili konularda başarılı,
6.       Kendini yenileyebilen,
7.       Araştırmacı,
8.       Sabırlı ve dikkatli,
9.       Bir konunun çözümlenmesi için yapılması gereken işlemleri bilgisayar diline aktarabilen kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Ortamı Ve Koşulları

Büro ortamında çalışır ve genellikle tasarım ve görsel unsurlarla uğraşır. Çalışırken diğer meslektaşlarıyla ve iş sahipleriyle etkileşim hâlindedir. İş oturarak yürütülür, ortam genellikle sessizdir. Meslekteki hastalık riskleri; bilgisayar çalışanlarının görmeye yönelik sorunlarının başında göz sulanması, gözlerde tahriş ve batma, göz yorgunluğu, mavi ve çift görme gelmektedir. Bilgisayarda çalışanların başlıca şikâyetlerini boyun, omuz, el, kol, ayak ve sırt bölgelerinde yorgunluğa bağlı rahatsızlıklar meydana getirir. Bu tür rahatsızlıklar eklem ve kas hastalıkları oluşturur. 
İş Bulma İmkanları
Kamu kuruluşları, bankalar ile özel sektöre ait iş yerleri, internet üzerinden ticaret (e-ticaret) yapan firmalarda çalışabilirler. Ayrıca kendilerine ait özel iş yerleri de açabilirler. 
Eğitim ve Kariyer İmkanları
Bu alan mezunları; meslek yüksek okullarının Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eğitim veya Açık Öğretim), Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Örgün veya Uzaktan Eğitim), Bilişim Yönetim, e-Ticaret ve Masaüstü Yayıncılık ön lisans programlarına sınavsız geçiş yapabilirler.
 
AĞ İŞLETMENLİĞİ 

Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, ağ sistemlerinin kurulumu, yönetimi ve ağ ortamı üzerinde yaşanabilecek sorunlar, çözüm yolları ve geniş ağ sistemleri yönetimine sahip nitelikli kişidir.

Görevleri

·         İş organizasyonu yapmak,
·         Analiz yapmak,
·         Algoritma yapmak,
·         Ağ kurulacak ortamı (ağın altyapısını) oluşturmak,
·         Oluşturulan ortama fiziksel olarak bilgisayar ağı kurmak,
·         Geniş ağ sistemleri için yönlendirme yapmak,
·         Bilgisayar ağını yönetecek sunucu işletim sistemini kurmak,
·         Sunucuyu ağdaki bilgisayarların yöneticisi olarak tespit etmek,
·         Ağ ortamında oluşabilecek fiziksel ve yazılımsal sorunları gidermek,
·         Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmektir.

Ağ işletmenliği meslek elemanlarının;

·         Sistemli düşünme gücüne sahip,
·         Matematikle ilgili konularda başarılı,
·         Kendini yenileyebilen,
·         Araştırmacı, 
·         Sabırlı ve dikkatli, sorumluluk sahibi,
·         Şekiller arasındaki ilişkileri algılayabilen,
·         Ayrıntılara önem veren,
·         Bireysel karar verme yeteneği güçlü olan,
·         Mantığı güçlü, dikkatli ve de sabırlı,
·         Yabancı dile ilgi duyan kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Ortamı Ve Koşulları 

Ağ işletmenleri, endüstride ve işletmelerde bilgisayar kullanılacak iş ortamlarında çalışırlar. Ayrıca geniş ağ bağlantıları oluşturabilmek için dış ortamda, oluşturulan ağların yönetimi için sunucuların bulunduğu büro ortamlarında çalışırlar. Birinci derecede cihaz, alet ve yazılımlarla ilgilidirler. Ancak zaman zaman meslektaşları ve müşterilerle iletişim kurmaları gerekir.
Ağ işletmenleri el aletleri ile fazla çalıştıkları için çeşitli iş kazaları riski ile karşı karşıya kalırlar. Bilgisayarda çalışanların şikâyetlerini boyun, omuz, el, kol, ayak ve sırt bölgelerinde yorgunluğa bağlı rahatsızlıklar meydana getirir. Bu tür rahatsızlıklar eklem ve kas hastalıklarına sebep olur.

İş Bulma İmkânları

Ağ işletmenleri, bilgisayar satış ve teknik destek firmaları, bankalar, sigorta şirketleri, ticarî kuruluşlar, internet servis sağlayıcıları, internet yayıncılık şirketleri, radyo televizyon şirketleri, araştırma şirketleri, borsalar, ulaştırma, lojistik firmaları ve hizmet sektöründe yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında geniş iş imkânına sahiptirler. Ayrıca kendi adlarına iş yeri açabilirler. 
 
Bizim okulumuzda ise,
 
Web Programcılığı
Veritabanı Programcılığı   dalları bulunmaktadır.